Menu

EU Projekti

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti projektantskog ureda uvođenjem 3D tehnologija

Naziv korisnika: Dentalni laboratorij Ivana Purgar Sabalić, dentalna tehničarka

Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „E-impusl“ te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.06.0995

Kratak opis projekta:

Da bi odgovorili potražnji na tržištu i povećali prodaju, laboratorij planira ovim projektom investirati u nove uređaje i tehnologije, kojima će omogućiti proširenje proizvodnih kapaciteta a uvođenjem novih tehnologija unaprijediti komunikaciju s kupcima odnosno sustav personaliziranih narudžbi u digitalnom obliku i na taj način povećati tržište u geografskom smislu, a istovremeno unaprijediti modele prodaje i komunikacije s kupcima. Svrha projekta je nabava opreme visokog tehnološkog standarda i implementacija novih tehnologija u proizvodnji, zaokruživanje proizvodnog procesa i edukacija djelatnika, kako bi se osigurali uvjeti za povećanje kapaciteta i učinkovitosti u proizvodnji i pružanju usluga što će omogućiti bolju konkurentnost na domaćem i stranom tržištu. Projekt će rezultirati ponudom novih proizvoda visoke kvalitete koje će laboratorij nuditi ordinacijama dentalne medicine.

Cilj projekta

Cilj projekta je osvajanje novih tržišta i zauzimanje tržišne pozicije na dentalnom tržištu investicijskim projektima. Mjerljivi pokazatelji projekta biti će povećani prihodi i nova zapošljavanja.

Rezultati projekta

Pokazatelji rezultata projekta biti će nabavljeni automatski 3D skener (CAD sustav) i stručna edukacija djelatnika. Mjerljivi pokazatelji projekta su:

  1. Povećani prihod od prodaje
  2. Neto otvorena radna mjesta 1
  3. Očuvana radna mjesta 4

Ukupna vrijednost projekta: 303.125,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 255.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 10.09.2017. – 10.06.2018.

Razdoblje provedbe projekta:10. rujna 2017. do 10. svibnja 2018.

Kontakt osoba za više informacija:Ivana Purgar Sabalić